NƯỚC ĐỨC ĐANG CHUYỂN!

NƯỚC ĐỨC ĐANG CHUYỂN! Nhân Angela Merkel từ bỏ chính trường Nước Đức là quốc gia luôn luôn phải bầu cử. Vốn là một nước với nhiều tiểu bang, ngoài cuộc bầu cử liên bang, người dân còn phải đi bầu chính phủ các tiểu bang. Dưới tiểu bang là

Continue reading

Một Mũi Tên Hai Con Chim

Một Mũi Tên Hai Con Chim Vi Anh TT Trump, Ông Già Gân của Mỹ, quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp Ước INF lợi cho Nga hậu CS và quá lợi cho TC hiện CS, theo kiểu dùng một mũi tên hạ hai con chim, chữ Hán gọi là

Continue reading