Steve Bannon, “bộ não” ẩn mình của chính quyền Trump nói về Hồng Kông, “Virus Vũ Hán” và chiến tranh Mỹ-Trung

Ông Steve Bannon (bên phải cùng) chính là “bộ não” ẩn mình trong các chiến lược “bài Trung” và “thoái Trung” của chính quyền TT Donald Trump kể từ khi Tổng thống đắc cử.  “Cần hủy bỏ ngay, hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận thương mại… Đồng thời chúng

Continue reading